צום וחשבון נפש

אסופות לסעודה מפסקת ושבירת הצום

צום וחשבון נפש

"ועניתם את נפשתיכם"

ויקרא כג לב

המקרא מצווה אותנו לענות את הנפש ביום הכיפורים, לענות מלשון עינוי אולם גם מלשון מענה, לחפש ולמצוא תשובות חדשות לשאלות קיומנו. במקרא המילה נפש מיוחסת לגוף אך במסורת היהודית ביום הכיפורים הגוף והנפש חוברים למסע משותף של השקטה ועצירה, של התבוננות וחקירה.

אז שיהיה לכם צום קל ומשמעותי, גמר חתימה טובה.

דילוג לתוכן